XtraGaranti Guld

XtraGaranti Guld


Marknadens mest omfattande begagnatgaranti.


Klicka för större bild
Villkor

Denna är vår mest omfattande begagnatgaranti. Den omfattar med några få undantag alla elektriska och mekaniska komponenter. Det bästa skyddet för en begagnad bil.

  • Tecknas på bilar max 7 år gamla.
  • Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 15 000 mil.
  • Max ersättning 50 000 kr per skada. 1000kr i självrisk.
  • Obegränsad årlig körsträcka.

Produkter med andra villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.

Omfattning

2004
Elekronik/mekanik

Alla elektriska och mekaniska komponenter med de undantag som finns angivna i Allmänna Villkor.

Oljeläckage

Då reparation av läckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock.

Övrigt

Olja, kylvätska, köldmedium eller liknande som måste bytas i samband med garantireparation. För detaljerad information läs fullständiga villkor.

Vid skada

Skadeanmälan fylls i online på www.autoconcept.se av din verkstad efter utförd felsökning. Har du frågor om vilken verkstad du skall vända dig till, hör av dig till oss eller AutoConcept. Kontakta oss för mer information.

Villkor